Ginekologija

Sistematski ginekološki pregled

 • Klinički pregled
 • Ultrazvučni pregled, UZ Color Doppler
 • Citološki bris grlića materice (Papanicolau test)
 • Kolposkopski pregled grlića materice
 • Određivanje grupe vaginalnog sekreta

Dijagnostika i lečenje bolesti dojke

 • Klinički pregled 
 • Ultrazvučni pregled dojke
 • Citološka obrada sekreta iz dojke
 • Dijagnostička punkcija i biopsija promena na dojkama

Dijagnostika i lečenje preinvazivnih promena na grliću materice

 • Uzimanje briseva grlića materice za mikrobiološke analize
 • HPV izolacija i tipizacija virusa
 • Kolposkopija
 • Biopsija grlića materice i patohistološka dijagnostika
 • Radiovaporizacija izmenjenog epitela grlića materice

Kontrola i nadzor trudnoće

 • Klinički pregled
 • Ultrazvučni pregled (2D, 3D/4D, Color Doppler)
 • Određivanje krvne grupe i  RhD faktora, RhD antitela
 • Prenatalna dijagnostika (Double/Triple test)
 • CTG (Kardiotokografija)

Dijagnostika i lečenje bračne neplodnosti

 • Ispitivanje hormonskog statusa
 • Predviđanje i dokazivanje ovulacije
 • Praćenje rasta folikula (Folikulometrija) i sluzokože materice
 • Praćenje efekata propisane terapije
 • Citološka obrada semene tečnosti (Spermogram)
 • Uzimanje briseva grlića materice za mikrobiološke analize

Planiranje porodice i kontracepcija

 • Savetovalište
 • Hormonska kontracepcija
 • Umetanje i vađenje intrauterinog uloška (spirala)

Ginekološka endokrinologija

 • Dijagnostika i lečenje poremećaja  menstrualnog ciklusa
 • Hormonska supstituciona  terapija u menopauzi
 • Prevencija osteoporoze i urogenitalne disfunkcije

Ginekološke intervencije

 • Uklanjanje polipa sa grlića materice (Polipektomija)
 • Eksplorativna kiretaža
 • Punkcija ovarijalne ciste
 • Prekid trudnoće - Kiretaža
 • Uklanjanje kondiloma radio talasima
 • Incizija abscesa Bartolinijeve žlezde

Ginekološke operacije

 • Histeroskopija i transvaginalna laparoskopija (TvL)
 • Laparoskopija
 • Abdominalna i vaginalna histerektomija
 • Miomektomija
 • Hirurško lečenje endometrioze
 • Adhezioliza
 • Hirurško lečenje vanmaterične trudnoće
 • Ovarijektomija
 • Operativno lečenje statičke inkontinencije i defekata dna male karlice
 • Konizacija grlića materice
 • Ekscizija septuma vagine
 • Odstranjenje dobroćudnih tumora vulve i vagine
 • Ekstirpacija Bartolinijeve žlezde
 • Labioplastika i himenoplastika
 • Korektivne operacije