Osoblje

Milica Ćurčić
strukovna mediciniska sestra, anestetičar

Nevena Perišić
strukovna mediciniska sestra, babica

Danka Ćalov
akušerska sestra 

Sofija Stanković
medicinska sestra 

Bojana Kurćubić
medicinska sestra, instrumentar

Stoja Despot
laborant-citolog 

 

Slađana Stefanović
 kozmetičar

 

Ivana Bogdanović
kozmetičar 

 

Danijela Belić
higijeničar 

 

Jasmina Divčević
higijeničar